Phishing Warning Phishing Varování

Phishing Varování

Vážení zákaznici, s politováním Vám musíme oznámit, že v pátek v nočních hodinách jsem detekovali problém se zneužitím naší emailové adresy z naší domény netsecure.cz formou útoku Phishing. I přesto, že naše společnost využívá špičkovou proaktivní ochranu Eset protect s modulem Dynamic Threat Defense i proaktivní ochranu od Microsoftu Microsoft 365 Defender , došlo ke zneužití našeho doménového jména v době 2:30 - 2:50 v pátek 11.2.2022 v noci. V případě, že vám byl doručen email v podobném formátu:

pfishing image sample

prosíme neotvírejte odkaz View Invoice Document vede na falešnou stránku s přihlášením do OneDrive a vyžaduje zadání emailu a hesla. Jedná se o falešnou stránku, která sbírá uživatelské přihlašovací údaje. V žádném případě nezadávejte svoje přihlašovací údaje pro M365 nebo Microsoft Account Office 365. Falešný web byl z naší strany okamžitě blokován a nahlášen do pfishing reportů. Nyní je již blokován. Většinu našich zákazníků jsme se snažili kontaktovat. Mohli jsme Vás však nedopatřením vynechat. Proto Vás touto formou ještě jednou varujeme a informujeme. Celý incident považujeme za závažný a pokládáme za důležité, abychom Vás informovali.

V případě, že máte jakékoli pochybnosti, zda Vaše počítačová infrastruktura není zasažena nebo zda nedošlo ke kompromitaci Vašich přihlašovacích údajů či kdyby byl Váš počítač zavirován nebo například jenom pochybnost, zda jste nebyli také zasaženi, je naše technické oddělení připraveno zdarma pomoci. Nebojte se nás kontaktovat.

Netsecure CZ


Phishing Warning

Dear customers, regretfully we must inform you that on Friday night we detected a problem with the misuse of our email address. The address is in our domain Netsecure.cz and it was attacked by Phishing attack. Although our company is using the Eset protect proactive protection with Dynamic Threat Defense module and Microsoft proactive protection Microsoft 365 Defender. Our domain name was misused between 2:30 - 2:50AM on Friday 02.11.2020. If you had received an email in a format like the following:

pfishing image sample

please do not open the link View Invoice Document. It will lead you to a fake website used to collect login information. You should by no means use your login details for M365 or Microsoft Account Office 365.

We immediately blocked the fake website and reported it into phishing reports. Now it is blocked. Even though we have tried to inform most of our customers, there is a possibility that we have missed you. That is why we are also informing you via this form.

We consider the accident as very serious and we find it necessary and important to inform you about this situation.

In case you have any doubts that your computer infrastructure might have been affected or that your login details may have been compromised or your computer was infected by a virus or just to make sure that everything is alright, do not hesitate to contact our technical department. Our staff are ready to help you with those doubts, free of charge. Feel free to contact us.

Netsecure CZ
With regards.

© 2010 - 2022 - NetSecure